คู่มือการใช้งานระบบสำรวจตำราหลัก

1. การ Login เข้าสู่ระบบ

๐ ผู้ใช้สามารถเลือกเมนูเข้าสู่ระบบเพื่อ Login เข้าสู่ระบบ

๐ ผู้ใช้สามารถ Login เข้าระบบผ่านบัวศรีไอดี

๐ ในกรณีที่ผู้ใช้ Login เข้าใช้งานระบบเป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้ผู้ใช้ยืนยันตัวตนอีกครั้งในหน้าลงทะเบียน


2. การลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

๐ ผู้ใช้กรอกข้อมูลชื่อ-นามสกุล และ Email ที่สามารถติดต่อได้

๐ ผู้ใช้กดลงทะเบียนเพื่อเก็บข้อมูลเข้าระบบ

๐ ระบบจะทำการย้อนกลับไปหน้าหลัก เพื่อให้ผู้ใช้ทำการ Login เข้าระบบผ่านบัวศรีไอดีอีกครั้ง

3. กรอกข้อมูลคณะ หลักสูตร รายวิชา ก่อนทำการเพิ่มบรรณานุกรม

๐ ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูล คณะ หลักสูตร รายวิชา พร้อมทั้งข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน

๐ ผู้ใช้กด ถัดไป เพื่อทำการเพิ่มบรรณานุกรมในขั้นตอนถัดไป


4. การเพิ่มบรรณานุกรม

๐ ผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลต่างๆ ของบรรณานุกรม

๐ ผู้ใช้กด เพิ่มข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลการขอเพิ่มบรรณานุกรม

๐ ผู้ใช้สามารถตรวจสอบว่ามีหนังสือที่ผู้ใช้ต้องการภายในห้องสมุดหรือไม่ผ่านช่องสืบค้น SwuDiscovery


5. การตรวจสอบบรรณานุกรม

๐ ผู้ใช้สามารถตรวจเช็คขอมูลบรรณานุกรมได้ที่เมนูรายการบรรณานุกรม


6. กรณีที่ผู้ใช้ไม่พบสาขาวิชาหรือหลักสูตร

๐ ผู้ใช้แจ้งมาที่ library@swu.ac.th หรือโทร 02-649-5000 ต่อ 15386 , 11977